representantskap

Artikkelstart

Representantskap er et organ for flere typer institusjoner, men med varierende oppgaver, valgordninger og lovregulering.

Faktaboks

Uttale
representˈantskap
  • For mange foreninger er representantskapet det høyeste organet mellom årsmøtene.
  • Samvirkeforetak kan vedtektstfeste representantskap, noe som er bestemt i samvirkeloven.
  • Aksjeselskap kan vedtektsfeste representantskap, men det er ikke lenger nevnt i aksjeloven.
  • Tidligere var representantskap lovbestemt som høyeste organ for en rekke finansinstitusjoner. Her er det er i loven erstattet av generalforsamling, selv om flere foretak fremdeles kaller det for representantskap.
  • For enkelte institusjoner er representantskap fremdeles lovbestemt, blant annet for Norges Bank, hvor det har en tilsynsfunksjon.

Norges Bank

Representantskapet i Norges Bank består av 15 medlemmer som velges av Stortinget. Representantskapet skal etter Lov om Norges Bank og pengevesenet m.v. (sentralbankloven) av 2019, føre tilsyn med Norges Banks drift og med at bestemmelsene for virksomheten blir fulgt. Betydningen av Norges Banks representantskap ble tydelig for offentligheten i forbindelse med debatten rundt tilsettelsen av Nicolai Tangen som ny leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Oljefondet i 2020. Her spilte representantskapet en viktig rolle i å få belyst spørsmålene og sørge for at saken ble brakt opp til Stortinget.

Finansinstitusjoner

Tidligere var representantskap sammen med kontrollkomité et lovpålagt krav i forretningsbanker, forsikringsselskap (over en viss størrelse) og finansieringsforetak. Dette ble opphevet gjennom vedtakelsen av Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) av 2015, som et ledd i en forenkling og samling av regler om forskjellige typer finansinstitusjoner. Etter dette er generalforsamlingen normalt øverste organ i finansforetak. Det er imidlertid tillatt etter finansforetaksloven at finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap kan fastsette et annet navn for øverste organ i vedtektene. Det er fortsatt vanlig at sparebanker bestemmer i sine vedtekter at øverste organ skal benevnes representantskap.

Aksjeselskaper

Etter den tidligere aksjeloven av 1976 kunne alminnelige aksjeselskaper som ikke hadde bedriftsforsamling, ha representantskap. Aksjeloven og allmennaksjeloven, begge av 1997, inneholder ikke regler om representantskap. Det er imidlertid fortsatt adgang til å opprette representantskap med grunnlag i selskapets vedtekter. Har selskapet ikke bedriftsforsamling, kan representantskapet gis myndighet til å velge styre.

Samvirkeforetak

For samvirkeforetak følger det av Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) av 2007, at vedtektene kan fastsette at foretaket skal ha representantskap. Representantskapet skal i så fall føre tilsyn med at formålet til foretaket blir fremmet i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtevedtak. Det kan også være andre oppgaver som er lagt til representantskapet i vedtektene.

Representanskap i andre typer av organisasjoner

I ulike typer av organisasjoner finnes representantskap med varierende oppgaver og valgordninger.

For eksempel er representantskap for interkommunale politiske råd og for kommunalt oppgavefellesskap blant de folkevalgte kommunale organer i henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 2018, og interkommunale selskaper skal ha representantskap, i henhold til Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) av 2018.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg