Inkludering og rettigheter

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 3 kategorier:

  1. Funksjonshemning
  2. Likestilling og diskriminering
  3. Nasjonale minoriteter i Norge