Glavin, fellesbetegnelse for flere forskjellige typer stakevåpen brukt i middelalderen. Alle hadde lang klinge festet til en stang og ble brukt som huggvåpen, til dels også som støtvåpen. Våpenet gikk senere over til dekorasjonsvåpen for befal. I poesi brukes glavin om sverd.