Petersplassen, it. Piazza di San Pietro, plassen foran Peterskirken, ligger i Vatikanstaten. Etter Berninis planer ble det utenfor (1656–67), på begge sider av en veldig ellipseformet plass, reist åpne haller med til sammen 284 søyler og 88 pilarer i fire rekker. Fra deres ender fører lukkede korridorer opp mot hjørnene av kirkens front. Senteret i ellipsen markeres av en obelisk som 1587 ble flyttet fra sin opprinnelige plass på Spina i Neros sirkus; denne ble så flankert av to svære fontener, henholdsvis 1615 og 1675. Under store kirkelige høytider tas også plassen i bruk, og det er anslått at den kan romme ca. 250 000 mennesker.