Grunnstein, spesielt utformet steinblokk som legges ned i grunnen for symbolsk å betegne igangsettelsen av et større byggearbeid. Inni grunnsteinen legges ofte dokumenter og andre gjenstander som kan gi opplysninger om byggverket og den tid da det er oppført.