Arkitektur i barokken

Barokken i arkitekturen oppsto i Italia omkring 1575. Fasaden på kirken Il Gesù i Roma ble utført i en ny stil, antakelig utført av Giacomo della Porta. Barokken kom etter senrenessansen  i arkitekturen, og var utbredt fra cirka år 1600 til cirka 1770. Barokken ble fremherskende i Europa på hele 1600- og delvis på begynnelsen av 1700-tallet. I arkitekturen er det Michelangelo som var overgangsskikkelsen mellom renessansen og barokken.De ledende arkitektene for barokken i Italia var Lorenzo Bernini (1598–1680) og Francesco Borromini (1599–1667). Hele artikkelen