Kolonnade, (av kolonne) er en rekke av søyler som bærer en horisontal arkitrav.