Grunnplan, plan, grunnriss, tegninger som viser vannrette snitt av byggverk.