Tonnes, grend i Lurøy kommune, Nordland, ytterst på halvøya mellom Melfjorden og Kvarøyfjorden, 94 innbyggere (2016). Atskillig turisttrafikk. I grenda ligger Tonneshulen, en havgrotte dannet ved havets erosjon etter istiden, rundt 180 m lang og i dag ca. 40 moh. Tonnes har hurtigbåtforbindelse med Stokkvågen og øyene i Lurøy; stedet har også anløp av hurtigbåtene mellom Bodø og Sandnessjøen.