Tysklands litteratur

Tyskspråklig litteratur har en lang og rik tradisjon og går tilbake til middelalderen. Et av særtegnene er en gjennomgående litterær refleksjon over det nasjonale spørsmålet, med bakgrunn i den politiske utviklingen fra småstater fram til dannelsen av en nasjonalstat. Litteraturen i det 20. århundret er preget av politiske brytninger og utviklingen av en omfattende eksillitteratur. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Tysklands litteratur

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 10 kategorier:

  1. Tysklands litteratur 1900-1950
  2. Tysklands litteratur 1950-2000
  3. Tysklands litteratur i eldre middelalder
  4. Tysklands litteratur i høymiddelalderen
  5. Tysklands litteratur på 1300 og 1400-tallet
  6. Tysklands litteratur på 1500-tallet
  7. Tysklands litteratur på 1600-tallet
  8. Tysklands litteratur på 1700-tallet
  9. Tysklands litteratur på 1800-tallet
  10. Tysklands nyere litteratur

Inneholder 3 artikler: