Mellomspill, sammenbindende ledd innenfor en større komposisjon, for eksempel mellom temagjennomføringene i en fuge eller temagjentagelsene i en rondo samt forbindelsen mellom strofene i en sang. Brukes også i betydningen mellomaktsmusikk. Se også bridge.