En sedimentær bergart som består av avrundet materiale (rullestein og grus), sammenkittet av leire, kalk, kisel eller rust. Konglomerater dannes av strand- eller elveavsetninger, i noen tilfeller av morenegrus (morenekonglomerat eller tillitt). Består fragmentene av samme type bergart, får man et monogent eller monomikt konglomerat; er det forskjellige bergarter blir det kalt polygent eller polymikt. I fjellkjedestrøk, der bergartene har vært utsatt for voldsomt press og omvandling, er de opprinnelig rundaktige elementene i konglomeratene ofte presset ut til linser og lange staver (f.eks. Bygdin-konglomeratet). Jfr. breksje.