Lampeland, tettsted og administrasjonssenter i Flesberg kommune, Buskerud. Lampeland ligger sentralt i kommunen, ved Fv. 40 på østsiden av Numedalslågen. Hotell.