Flesberg

Flesberg, kommune i Buskerud fylke, nederst i Numedal; består i tillegg til hoveddalføret også av sidedalene, de fleste på østsiden, og Blefjell-området i vest. Numedal går i søndre halvdel av kommunen, sør for Lampeland, i retning sør-nord, lenger nord går dalen sørøst-nordvest. Ved Lampeland fortsetter Lyngdal rett nordover i hoveddalens retning over til Sigdal.Flesberg kommune ble opprettet ved inføringen av det lokale selvstyret i 1837. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 9 artikler: