Flesberg

Flesberg er en kommune i Viken fylke, tidligere Buskerud fylke. Den ligger nederst i Numedal; består i tillegg til hoveddalføret også av sidedalene, de fleste på østsiden, og Blefjell-området i vest. Numedal går i søndre halvdel av kommunen, sør for Lampeland, i retning sør-nord, lenger nord går dalen sørøst-nordvest. Ved Lampeland fortsetter Lyngdal rett nordover i hoveddalens retning over til Sigdal. Hele artikkelen

Ny artikkel