Faktaboks

Administrasjonssenter
Solfjellsjøen
Fylke
Nordland
Innbyggertall
1 427 (2024)
Landareal
186 km²
Høyeste fjell
Dønnmannen (856 moh.)
Innbyggernavn
dønnværing
Målform
bokmål

Kommunevåpen

Kart: Dønna kommune i Nordland
Dønna kommune i Nordland fylke.
Kart: Dønna kommune i Nordland
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Dønna er en kommune i Nordland fylke, på kysten av Helgeland. Kommunen ligger nordvest for Sandnessjøen, og ble opprettet i 1962. Kommunens administrative senter er Solfjellsjøen.

Dønna kommune ligger i sin helhet på øyer. De viktigste utenom øya Dønna, er Løkta i nordøst, Skorpa i sørøst og Vandve/Slapøya i vest. I alt er det rundt 3000 øyer, holmer og skjær i kommunen. Øya Dønna er knyttet til nabokommunen Herøy med bru.

Natur og geologi

Dønnamannen
Dønnamannen. Sett fra nordøst ligner fjellet profilen av et mannsansikt.
Dønnamannen
Lisens: CC BY SA 2.0

Berggrunnen er i det alt vesentlige fra perioden kambrosilur, senere sterkt påvirket av den kaledonske fjellkjedefoldingen (kaledonske orogenese). Den består av glimmerskifer gjennomsatt av et par smale belter av granitt som går sørvest-nordøst på øya Dønna mellom Skagafjorden og Berfjord. Denne granitten finner en også på den søndre og mest berglendte delen av Løkta.

Bortsett fra den sørlige delen er landskapet på øya Dønna en del av strandflaten med et lavt og relativt flatt og myrlendt terreng. Den sørlige del av øya Dønna er derimot berglendt med enkelte bratte og nakne fjell, så som Dønnmannen (Dønnamannen) med det høyeste punkt i kommunen, 858 meter over havet. Vestsiden av øya er svært innskåret og har en rekke gode havner.

Foruten løvskogen finnes en del plantet gran og furu. Fururester i myrene viser at øya en gang har hatt naturlig barskog.

En turistattraksjon i kommunen er det 127 meter høye Dønnesfjellet, nord på øya Dønna. Herfra er det en enestående utsikt til en rekke særpregede fjellformasjoner på Helgelandskysten.

Verneområder

Dønna kommune har to områder som er opprettet for å naturvern. Altervatn naturreservat på nordsiden av Dønna ble opprettet i 1983, med hensikt å ivareta vern av et vesentlig våtmarksområde for fugl.

Åsværet landskapsområde ble opprettet i 2002, og er et område som verner om geologi, dyreliv og botanikk i et særegent natur- og kulturlandskap.

Klima

Dønna

Dønna. Utsikt mot Lovunden, en av de særpregede fjellformasjonene langs Helgelandskysten. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Beliggende på øyer, har Dønna et naturlig kystklima. Dette betyr raske væromslag, og et klima som normalt gir mild vinter og kjølig sommer.

Middeltemperaturen i perioden 2010 til 2020 lå på 6,5 °C, og svingte fra –15,6 °C til +30,6 °C (målestasjon: Sandnessjøen lufthavn, 15 kilometer fra Dønna). Årsnedbør i området ligger på rundt 1900 millimeter.

Bosetning

Folketallsutvikling - Dønna

1990 1787
1995 1738
2000 1582
2005 1528
2010 1431
2015 1407
2020 1371
Kilde: SSB

Rundt 90 prosent av befolkningen bor på øya Dønna, særlig på øyas nordre del. Resten av befolkningen i kommunen bor på Løkta, Vanved/Slapøya og Skorpa. De øvrige øyene er ubebodde. De største bosetningene finnes i grendene Stavseng, Åkerøya, Glein, administrasjonssenteret Solfjellsjøen og ved ferjestedet Bjørn.

Ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon er det ett tettsted i Dønna.

Tettsted Innbyggere Andel* Areal
Solfjellsjøen 264 19 % 0,3 km²

* Andelen av innbyggerne i Dønna kommune som bor i tettstedet.

Folketallet i kommunen har vært preget av tilbakegang i stort sett hele etterkrigstiden, særlig i 1960-årene. I perioden 1950–2020 som helhet ble folketallet redusert med 55 prosent. Tilbakegangen har vært særlig markert på de mindre øyene i utkantene, der flere tidligere fiskevær er blitt fraflyttet. I tiårsperioden 2010 til 2020 gikk folketallet i Dønna ned med 4,2 prosent, mot en vekst på to prosent i fylket som helhet.

Kart over Dønna kommune
Kart over Dønna kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Næringsliv

Dønna var tidligere en fiskerikommune med et relativt sterkt innslag av jordbruk, hvor kombinasjonsdrift jordbruk/fiske var svært vanlig. I de senere år har fiskerinæringen gått tilbake, mens jordbruk har blitt den viktigste næringen. Kombinasjonsdrift jordbruk/fiske forekommer nå bare sporadisk. I alt 17 prosent av Dønnas arbeidsplasser er i dag i primærnæringene (2019).

Jordbruket er basert på husdyrhold, især storfe, men også en del sau; den gjennomsnittlige bruksstørrelsen er liten. Tidligere var pelsdyroppdrett utbredt, men dette er nå gått kraftig tilbake. Jordbruk blir drevet over hele kommunen, og et særlig godt jordbruksområde finnes på Løkta. Jorda er hovedsakelig oppdyrket myrjord, men det er også noe sand/leirjord fra marine avsetninger.

Industrien i kommunen er beskjeden og omfatter bare vel tre prosent av kommunens arbeidsplasser. Fem prosent jobber innen bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning (2019). Solfjellsjøen har atskillig handelsvirksomhet. Det drives oppdrett av laks, torsk og kveite. Turistnæringen i kommunen er i vekst.

Av Dønnas bosatte yrkestakere hadde cirka 30 prosent arbeid utenfor kommunen (2019). Av disse er 15 prosent i Alstahaug, fem prosent i Herøy og i alt tre prosent i resten av kommunene på Helgeland.

Turisme og reiseliv

Både Dønna og naboøyene har et rikt reiseliv, der naturopplevelsene står i fokus. Havfisketurer, RIB-båtturer og havkajakk er eksempler turistene kan oppleve på Dønna. I tillegg trekker sykkelturistene til øya om sommeren, der både Dønna og naboøyene er godt tilrettelagt for øyhopping med telt og sykkel.

Nordvika Gamle Handelssted ligger i Nordvika på Dønna, og dette er et av de eldste og mest intakte i Nordland. Handelsstedet er en del av Helgeland Museum, og er vakkert plassert mellom øyas høye fjell.

For tilreisende med båt, kan man legge til blant annet i båthavna nord på øya, der man ikke har lang avstand til "Sjokoladebrygga" – øyas egen sjokoladeprodusent, som turistene gjerne besøker.

Samferdsel

Øya Dønna har et godt utbygd veinett. Hovedforbindelsen er fylkesvei 809 fra Glein på østkysten via Solfjellsjøen i vest og til fergestedet Bjørn, også i øst. Herfra går det bilferje videre til Sandnessjøen. Fra Glein fører fylkesvei 828 sørøstover til Åkviksundet der det i 1999 ble bruforbindelse til Staulen i Herøy kommune. Veien fører gjennom kommunen til ferjestedet Flostad.

Bilferje går flere ganger daglig fra Sandnessjøen til Bjørn og videre til Løkta. Daglige bilferjer fra Solfjellsjøen til Vandve. Det går busser i korrespondanse med ferjene fra Solfjellsjøen og til andre deler av øya.

Bjørn anløpes også av hurtigbåt daglig, med forbindelse mot Sandnessjøen og videre med Nordlandsekspressen nordover Helgeland mot Bodø.

Historikk og kultur

Kronologi - Dønna

1200-tallet

Dønnes kirke bygges

1877

Nordvik kirke innvies

1912

Hæstad kirke innvies

1956

Vandve kirke innvies

1962

Dønna kommune opprettes

1968

Løkta kirke innvies

1999

Bruforbindelse mellom Åkviksundet og Staulen (Herøy) åpnes

Dønnes gård
Dønnes gård med Dønnes kirke i bakgrunnen.
Av /NTB Scanpix.
Dønnafallosen

Dønna kommune ble opprettet i 1962 gjennom sammenslåing av de tidligere kommunene Dønnes (unntatt den vestlige delen av øya Tomma, som ble overført til Nesna) og Nordvik, samt østre del av øya Løkta fra Nesna, og sørvestre del av øya Dønna fra Herøy.

Like ved Altervatn naturreservat ligger herregården Dønnes.

Det er gjort mange oldtidsfunn i Dønna. Blant annet i Berfjorden, vest for Solfjellsjøen, er det gjort funn fra vikingtiden, gravplasser og nausttomter fra bronsealderen, samt fra eldre og yngre jernalder. På gravhaugen Vardehaugen ved Glein står et cirka 1600 år gammelt fruktbarhetssymbol (fallos).

Dønna hadde en livlig handel i eldre tid. Rundt 1850 var Bjørn etter Grunsetmarkedet ved Elverum, landets største marked, hvor opp mot 3000 tilreisende møttes for å handle.

Livet på Dønna gjennom de siste generasjonene er også skildret i Roy Jacobsen sine bøker. Forfatteren er født i Dønna, og tilbringer mye tid der.

Kirker

Ved Herregården Dønnes ligger kommunens hovedkirke, en steinkirke fra rundt år 1200. Kirken ble vesentlig ombygget i 1860-årene, men ble delvis restaurert og ført tilbake til sitt opprinnelige utseende hundre år senere. Til inventaret hører blant annet en madonnafigur. Kirken er utformet som en langkirke i stein, med sitteplass til 250 personer.

Nordvik kirke ble bygget i 1871, og er en langkirke i tre med 300 sitteplasser.

Hæstad kirke ble innviet i 1913, og er en langkirke i tre med sitteplass til 220 personer.

Vandve kirke er en langkirke i tre, som ligger på øya Vandve. Den ble innviet i 1956, og har sitteplass til 50 personer. Altertavlen er overtatt fra den nå nedlagte Nydalen kapell i Oslo.

Løkta kirke ble innviet i 1968. Kirken er utformet som en langkirke i tre, og har 90 sitteplasser.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

I Solfjellsjøen ligger den ene av kommunens ungdomsskoler, den andre ligger på Løkta. Alders- og sykehjem på Glein.

Dønna hører til Nordland politidistrikt, Helgeland tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Helgeland regionråd sammen med Alstahaug, Herøy, Leirfjord, Rødøy, Træna og Vefsn.

Dønna kommune tilsvarer soknet Dønna i Nord-Helgeland prosti (Sør-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Dønna til Søndre Helgelands fogderi i Nordlands amt.

Delområder og grunnkretser i Dønna

For statistiske formål er Dønna kommune inndelt i ett delområde med til sammen elleve grunnkretser: Løkta, Nord-Dønna, Stavseng, Glein, Åsvær, Bjørn/Berfjord, Hestad, Hølen/Sandstrak, Skaga/Breistrand, Solfjellsjøen og Vandve.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet har et virvelsnitt av gull og blått og gjenspeiler bølgenes slag mot stranden i form av dønninger.

Navnet kommer av norrønt dynja, ‘dundre, skjelve’, om dønninger.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Coldevin, Axel: Dønna bygdehistorie, 1980, isbn 82-990689-0-8

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg