Dønna

Faktaboks

landareal:
186 km²
innbyggertall:
1 391
administrasjonssenter:
Solfjellsjøen
fylke:
Nordland
innbyggernavn:
dønnværing
målform:
bokmål
kommunenummer:
1827
høyeste fjell:
Dønnmannen (856 moh.)

Kommunevåpen

Av /Store norske leksikon ※.

Dønna. Utsikt mot Lovunden, en av de særpregede fjellformasjonene langs Helgelandskysten. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Dønna, kommune i Nordland fylke, på kysten av Helgeland nordvest for Sandnessjøen. Kommunen ble opprettet 1962 ved sammenslåing av de tidligere kommunene Dønnes (unntatt den vestlige delen av øya Tomma som ble overført til Nesna) og Nordvik, samt østre del av øya Løkta fra Nesna, og sørvestre del av øya Dønna fra Herøy.

Dønna kommune ligger i sin helhet på øyer. De viktigste utenom øya Dønna er Løkta i nordøst, Skorpa i sørøst og Vandve/Slapøya i vest. I alt er det rundt 3000 øyer, holmer og skjær i kommunen.

Natur

Dønnamannen. Sett fra nordøst ligner fjellet profilen av et mannsansikt.
Dønnamannen
Lisens: CC BY SA 2.0

Berggrunnen er i det alt vesentlige fra perioden kambrosilur, senere sterkt påvirket av den kaledonske fjellkjedefoldingen (kaledonske orogenese). Den består av glimmerskifer gjennomsatt av et par smale belter av granitt som går sørvest-nordøst på øya Dønna mellom Skagafjorden og Berfjord. Denne granitten finner en også på den søndre og mest berglendte delen av Løkta.

Bortsett fra den sørlige delen er landskapet på øya Dønna en del av strandflaten med et lavt og relativt flatt og myrlendt terreng. Den sørlige del av øya Dønna er derimot berglendt med enkelte bratte og nakne fjell, såsom Dønnmannen (Dønnamannen) med det høyeste punkt i kommunen, 858 moh. Vestsiden av øya er svært innskåret og har en rekke gode havner.

Foruten løvskogen finnes en del plantet gran og furu. Fururester i myrene viser at øya en gang har hatt naturlig barskog. Altervatn naturreservat på nordsiden av Dønna er et meget viktig våtmarksområde for fugl.

En turistattraksjon i kommunen er det 127 m høye Dønnesfjellet på nord på øya Dønna. Herfra er det en enestående utsikt til en rekke særpregede fjellformasjoner på Helgelandskysten.

Bosetning

Om lag 90 prosent av befolkningen bor på øya Dønna (2016), særlig på nordre del av øya. Resten av befolkningen i kommunen bor på Løkta, Vanved/Slapøya og Skorpa; de øvrige øyene er ubebodde. Kommunen har ingen tettsteder; de største grendene ligger på øya Dønna: Stavseng, Åkerøya, Glein, administrasjonssenteret Solfjellsjøen og fergestedet Bjørn.

Folketallet i kommunen har vært preget av tilbakegang i stort sett hele etterkrigstiden, særlig i 1960-årene. I perioden 1950-2016 som helhet ble folketallet redusert med 54 prosent. Tilbakegangen har vært særlig markert på de mindre øyene i utkantene; flere tidligere fiskevær er således blitt fraflyttet i denne perioden, blant annet Åsvær ute i havet i nordvest. I tiårsperioden 2006-16 gikk folketallet i Dønna ned med gjennomsnittlig 0,7 prosent årlig mot en vekst på 0,2 prosent årlig i fylket som helhet.

Næringsliv

Dønna var tidligere en fiskerikommune med et relativt sterkt innslag av jordbruk, hvor kombinasjonsdrift jordbruk/fiske var svært vanlig. I de senere år har fiskerinæringen gått tilbake, mens jordbruk har blitt den viktigste næringen. Kombinasjonsdrift jordbruk/fiske forekommer nå bare sporadisk. I alt 23 prosent av Dønnas arbeidsplasser er i dag i primærnæringene (2014); dette er en av de høyeste andelene blant Nordlandskommunene.

Jordbruket er basert på husdyrhold, især storfe, men også en del sau; den gjennomsnittlige bruksstørrelsen er liten. Tidligere var pelsdyroppdrett utbredt; dette er nå gått svært tilbake. Jordbruk blir drevet over hele kommunen, og et særlig godt jordbruksområde finnes på Løkta. Jorda er hovedsakelig oppdyrket myrjord, men det er også noe sand/leirjord fra marine avsetninger.

Fiskeflåten hjemmehørende i Dønna består hovedsakelig av mindre båter; bare ett av i alt 27 registrerte fartøy 2015 var lengre enn 14 meter. Flåten ilandførte 2014 fangster til en førstehåndsverdi av i alt 87,2 millioner kroner, men bare en mindre del av dette ble ilandført i kommunen.

Industrien i kommunen er beskjeden og omfatter bare vel en prosent av kommunens arbeidsplasser (alt er i verkstedindustri), vel 5 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning (2014). Solfjellsjøen har atskillig handelsvirksomhet. Det drives oppdrett av laks, torsk og kveite. Turistnæringen i kommunen er i vekst.

Av Dønnas bosatte yrkestakere hadde 2014 30 prosent arbeid utenfor kommunene, 15 prosent i Alstahaug, 5 prosent i Herøy og i alt 3 prosent i resten av kommunene på Helgeland.

Samferdsel

Øya Dønna har et godt utbygd veinett. Hovedforbindelsen er Fv. 809 fra Glein på østkysten via Solfjellsjøen i vest og til fergestedet Bjørn, også i øst. Herfra går det bilferge til Sandnessjøen. Fra Glein fører Fv. 828 sørøstover til Åkviksundet der det fra 1999 er broforbindelse til Staulen i Herøy kommune. Veien fører gjennom kommunen til fergestedet Flostad.

Bilferge går flere ganger daglig fra Sandnessjøen til Bjørn og videre til Løkta. Daglige bilferger fra Solfjellsjøen til Vandve. Busser i korrespondanse med fergene går fra Solfjellsjøen til andre deler av øya.

Historikk og kultur

Dønnes gård med Dønnes kirke i bakgrunnen.
Av /NTB Scanpix.
Dønnafallosen
Lisens: CC BY SA 2.0

Like ved Altervatn naturreservat ligger gården Dønnes. Her ligger også kommunens hovedkirke, en steinkirke fra ca. 1200. Kirken ble sterkt ombygd i 1860-årene, men ble delvis restaurert og ført tilbake til sitt opprinnelige utseende i 1960-årene. Til inventaret hører bl.a. en madonnafigur.

Det er gjort mange oldfunn i Dønna, blant annet i Berfjorden vest for Solfjellsjøen, der det er funn fra vikingtiden, gravplasser og nausttomter fra bronsealderen og fra eldre og yngre jernalder. På gravhaugen Vardehaugen ved Glein står et ca. 1600 år gammelt fruktbarhetssymbol (fallos).

Dønna hadde en livlig handel i eldre tid, og rundt 1850 var Bjørn etter Grunsetmarkedet ved Elverum landets største marked, hvor opp til 3000 tilreisende møttes for å handle. Livet på Dønna gjennom de siste generasjonene er skildret i Roy Jacobsen sine bøker.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

I Solfjellsjøen ligger den ene av kommunens ungdomsskoler, de andre ligger på Løkta og Vandve. Alders- og sykehjem på Glein.

Dønna hører til Nordland politidistrikt, Alstahaug tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Helgeland regionråd sammen med Alstahaug, Herøy,Leirfjord, Rødøy, Træna og Vefsn.

Dønna kommune tilsvarer soknet Dønna i Nord-Helgeland prosti (Sør-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Dønna til Søndre Helgelands fogderi i Nordlands amt.

Delområder og grunnkretser i Dønna

For statistiske formål er Dønna kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 11 grunnkretser: Løkta, Nord-Dønna, Stavseng, Glein, Åsvær, Bjørn/Berfjord, Hestad, Hølen/Sandstrak, Skaga/Breistrand, Solfjellsjøen og Vandve.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet har et virvelsnitt av gull og blått og gjenspeiler bølgenes slag mot stranden i form av dønninger.

Navnet kommer av norrønt dynja, ‘dundre, skjelve’, om dønninger.

Eksterne lenker

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg