Dønnes, tidligere kommune i Nordland, opprettet 1888 ved utskillelse fra Nesna. Kommunen omfattet nordre del av øya Dønna og de vestre delene av øyene Tomma og Løkta, samt en rekke mindre øyer og var 88 km2 og hadde 1348 innbyggere ved opprettelsen. 1962 ble Dønnes med unntak av Tomma-delen slått sammen med Nordvik, Nesnas del av Løkta og Herøys del av Dønna til den nye Dønna kommune. Dønnes hadde 1542 innbyggere ved nedleggelsen.