Dønna, den største øya i Dønna kommune, Nordland, nordvest for Sandnessjøen; 137 km2 og med 1235 innbyggere inkludert den lille øya Skorpa i sørøst (2017). Midtre og nordre del av øya hører til strandflaten og er lav og relativt flat, til dels myrlendt. Søndre del av Dønna er berglendt med flere bratte og nakne fjell, høyest er Dønnmannen (Dønnamannen) med det høyeste punkt i kommunen, 858 moh.