Solfjellsjøen, tettbebyggelse og administrasjonssenter i Dønna kommune, Nordland, ved Fv. 809, ved Sørvikabukta på vestsiden av øya Dønna. Bilferge til øya Vandve utenfor.