Bingham, gruve i USA, i staten Utah, en av de gruver i verden som har produsert mest kobbermalm. Dessuten utvinnes bly og sink, i den senere tid også molybden.