Busksteppe, område hvor vegetasjonen domineres av stivt gress og spredte busker med små blad. Tørr det meste av året.