Ute, shoshonitalende indianerstamme i USA, i Great Basin-området i delstatene Utah, som har navnet sitt etter dem, og Colorado. Tradisjonelt levde ute av jakt, sanking og fiske. De gruppene som holdt til lengst vest, drev mest fiske, mens de østlige gruppene hovedsakelig drev jakt, helst på hjort. Etter at hesten ble innført, ble bisonjakten stadig viktigere. I 1845 ble det anslått at ute i alt talte 4500 mennesker. 90 år senere var antallet sunket til under halvparten, men i 1990 var det steget til 2650. En del av de tradisjonelle lokalgruppene er fremdeles intakte, og det er etter hvert blitt lagt større vekt på å bevare morsmålet og seremonielt liv, ikke minst gjennom Soldansen.