På Malayahalvøya bor det mest malayer og kinesere. De østlige delene av området domineres av vietnamesere, de sentrale av thai, lao og khmer, og de vestlige av burmanere. I tillegg kommer et stort antall mindre etniske grupper, som ofte lever mest mulig tilbaketrukket fra de større folkegruppene. Buddhismen er den mest utbredte religion, men de fleste malayene er muslimer.