Ostindiske øyer, eldre betegnelse for øygruppene i Sørøst-Asia, som ligger mellom det asiatiske fastland og Ny-Guinea og Australia, i dag stort sett delt mellom Indonesia, Filippinene og Malaysia (Borneo). Den store overensstemmelsen i geologisk bygning, flora og fauna viser at de en gang har dannet en sammenhengende landmasse, som bandt sammen Asia og Australia på samme måte som Mellom-Amerika binder sammen Nord- og Sør-Amerika. Alle øyene er berglendte, og de fleste har ennå virksomme vulkaner. I flora og fauna viser de nordlige øyene nært slektskap med Asia, de sørlige minner om Australia.