Myanmars største elv og viktigste trafikkåre, kommer fra grensefjellene mellom Myanmar og Kina (Tibet). På Mandalaysletta mottar den tilløpet Chindwin fra nordvest, renner mot sør over store sletter og munner i et stort delta (46 000 km2) ut i Mottamabukta (Martabanbukta). Samlet lengde er 2250 km, nedbørfelt 404 000 km2. Vannføringen like ovenfor deltaet varierer fra 2500 m3 per sekund i slutten av tørketiden til 50 000 m3 under flom. Elven er seilbar om sommeren til Bhamo, 1440 km fra munningen, resten av året 1100 km. Av munningsarmene er bare den østligste, Yangonarmen, og den vestligste, Pathein, seilbare. Landet omkring elvens nedre løp og delta er et av Jordens største risdyrkingsområder.