ACIA-rapporten

ACIA-rapporten, rapport publisert som resultat av et større forskningsprosjekt iverksatt av Arktisk Råd, bestående av de åtte landene Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA. Prosjektet har hatt til hensikt å vurdere og analysere konsekvensene som klimaendringer vil kunne ha for miljø og samfunn i Arktis. Ca. 250 forskere har arbeidet med prosjektet. Rapporten ble offentliggjort høsten 2004, og konkluderer med at Arktis varmes opp vesentlig raskere enn man tidligere trodde. Økende utslipp av drivhusgasser fra menneskelig aktivitet antas å øke oppvarmingen ytterligere. Selv om temperaturstigning isolert sett vil kunne gjøre kalde arktiske strøk mer beboelige, gir rapporten en lang rekke svært foruroligende konklusjoner, bl.a.:

Faktaboks

Også kjent som
eng. Arctic Climate Impact Assessment

Temperatur. Vintrene i Alaska, det vestlige Canada og sørlige Russland har økt 3–4 °C i løpet av de siste 50 år. Temperaturen i sentrale Arktis antas å øke 4–5 °C innen 2070.

Havnivå. Bortsmelting av sjøisen i Arktis vil ikke ha konsekvenser for havnivået ettersom sjøisen flyter i sjøen. Eventuell nedsmelting av innlandsisen på Grønland vil derimot få konsekvenser. Dersom den skulle smelte helt bort – hvilket man ikke antar vil skje i nær fremtid – vil det globale havnivå heves med ca. 7 m. ACIA-rapporten kommer ikke inn på konsekvenser av eventuell bortsmelting av is i Antarktis.

Dyr. Isbjørn og enkelte selarter kan stå foran utryddelse dersom havet blir isfritt om sommeren. Nordlige landpattedyr og fuglers hekkeplasser er truet. Sild og torsk står også i fare.

Sjøisen. Minst halvparten av sommersjøisen antas å smelte innen 2100, og det vil forsterke den globale oppvarming.

Planter. Skogbeltet kan komme til å strekke seg lenger nord, med en derav følgende økning av klimagassabsorpsjon, men ikke tilstrekkelig mye til å motvirke oppvarmingen.

Urbefolkning. Forandringer vil være en trussel mot urbefolkningenes mulighet til å skaffe seg mat, og mot selve overlevelsen av enkelte kulturer.

Kystbyer. Infrastrukturen vil komme i fare på grunn av oversvømmelser og erosjon etter hvert som havnivået stiger og permafrosten opphører.

Handel. Mindre sjøis vil trolig åpne en skipsled mellom Stillehavet og Atlanterhavet over lengre tidsrom.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg