Regionale organisasjoner

Regional organisasjon, betegnelsen på internasjonale organisasjoner med geografisk begrenset medlemskap. Regionale organisasjoner er stiftet for å drive samarbeid mellom land fra samme geografiske region (Afrika, Asia, Midtøsten, Nord-Amerika, osv). Kjente eksempler på regionale organisasjoner er EU - Den europeiske union, Nordisk Råd, Arabiske liga, Afrikanske Union, Organisasjonen av amerikanske stater.Det er vanlig å skille mellom regionale og globale internasjonale organisasjoner. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Sten Lundbo

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 34 artikler:

I

  1. IGAD

K

  1. KNE
  2. KSSE