En regional organisasjon er betegnelsen på mellomstatlige organisasjoner med geografisk begrenset medlemskap.Regionale organisasjoner er stiftet for å drive samarbeid mellom land fra samme geografiske region (Afrika, Asia, Midtøsten, Nord-Amerika og så videre). Kjente eksempler på regionale organisasjoner er EU – Den europeiske union, Nordisk Råd, Den arabiske liga, Den afrikanske union og Organisasjonen av amerikanske stater.Det er vanlig å skille mellom regionale og globale mellomstatlige organisasjoner. Hele artikkelen