Ulike lands arkitekturhistorie

Arkitekturhistorie er historien om hvordan arkitektur endrer seg i ulike tider og på ulike steder. De idémessige sidene ved arkitekturen i ulike epoker kommer i første rekke til uttrykk i hvilken type byggeoppgaver som er vurdert som de viktigste innenfor de ulike miljøene. Den stilen som da blir utviklet, vil da i forenklet eller tillempet utgave sette sitt preg på den totale arkitekturen i miljøet.I de mesopotamiske rikene bestod disse oppgavene i første rekke av helligdommene, det vil si zigguratene, og fyrstepalassene. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Ulike lands arkitekturhistorie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 1 kategorier:

  1. Asias arkitekturhistorie

Inneholder 47 artikler: