Tysklands historie fra 1933 til 1945 er preget av Weimarrepublikkens oppløsning, Adolf Hitler og NSDAPs maktovertakelse, og andre verdenskrig.Tyskland ble republikk i 1918, etter nederlaget i første verdenskrig. Politisk og økonomisk ustabilitet, og protester mot krigserstatningene landet ble pålagt i Versaillestraktaten, gjorde at nasjonalistiske grupper etter hvert vant tilhengere. Hele artikkelen

Ny artikkel