Ludwig Beck, tysk offiser. General og sjef for generalstaben 1935–38, generaloberst 1938, da han søkte avskjed fordi han var uenig i Hitlers krigspolitikk og særlig planene mot Tsjekkoslovakia. Beck ble en av lederne innen den aktive opposisjon mot Hitler. Da kuppet 20. juli 1944 mislyktes, ble han skutt etter et selvmordforsøk.