Horst Wessel-Lied, tysk nasjonalsosialistisk kampsang, skrevet av SA-mannen Horst Wessel. Han ble drept i slagsmål i 1930 og gjort til martyr. I 1933–45 var sangen sidestilt med Deutschland, Deutschland über alles som nasjonalsang. Melodien bygger på en tysk soldatsang fra 1800-tallet.