Adolf Galland, tysk flygeress og jagerfly-taktiker. Utnevnt til jagerflyinspektør 1942 og like etter forfremmet til generalmajor bare 29 år gammel. Kreditert med 104 luftseire. Ble tatt til fange av de allierte 5. mai 1945.