Freies Deutschland, eg. Nationalkomitee Freies Deutschland, en organisasjon som ble dannet i Moskva 1943 av tyske kommunistiske emigranter, overløpere og krigsfanger for å bekjempe Hitler-styret ved hjelp av radiopropaganda, flyveblad m.m. Ledende medlemmer var kommunistene Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht, Johannes Becher og Erich Weinert samt generalene Friedrich Paulus og Walther von Seydlitz. Oppløst 1945.