Deutsches Afrika Korps (DAK) ble etablert 1941 for å hjelpe italienske styrker i Nord-Afrika. Den populære oppfatning av at alle tyske styrker i Nord-Afrika tilhørte Afrikakorpset er feilaktig. DAK bestod kun av to pansrede divisjoner, den 15. og den 21. Første kommandør over DAK var den kjente daværende generalløytnant Erwin Rommel.