Carl Friedrich Goerdeler, tysk embetsmann. Borgermester i Königsberg 1920–30, overborgermester i Leipzig 1930–37. En av lederne ved det mislykte attentat mot Hitler 20. juli 1944. Han var av motstandsbevegelsen utsett til ny rikskansler. Etter attentatforsøket holdt han seg skjult i Øst-Preussen, men ble arrestert etter angiveri, dømt til døden og henrettet.