Karl Hermann Frank, ledende sudettysk politiker. Medlem av parlamentet i Praha 1935–38. Statssekretær ved protektoratet Böhmen-Mähren fra 1939, med rang av riksminister 1943–45. Ble gjort medansvarlig for den tyske terror i Tsjekkoslovakia, dømt til døden i Praha og henrettet.