Fedor von Bock, tysk offiser, generalstabsoffiser i den første verdenskrig. Ledet de tyske styrker under innmarsjen i Østerrike 1938, var sjef for den nordre hærgruppe som rykket inn i Polen 1939 fra Øst-Preussen og Pommern, sjef for den nordre hærgruppe gjennom Nederland 1940, og ble samme år generalfeltmarskalk. Sjef for den midtre hærgruppe mot Moskva 1941, for søndre hærgruppe i Ukraina 1942 og angrep Stalingrad. Avskjediget høsten 1942 etter flere nederlag mot russerne. Omkom under et flyangrep.