Tysklands historie

Tysklands historie regnes gjerne fra kroningen av Otto I til tysk-romersk keiser i 962, selv om Tyskland ikke ble en nasjonalstat før samlingen i 1871.Kroningen av Otto 1 ble starten på Det tysk-romerske riket. Dette bestod av flere suverene fyrstedømmer og ble formelt oppløst i 1806. Etter oppløsningen begynte prosessen som førte til samlingen av Det tyske keiserriket i 1871. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Astrid Sverresdotter Dypvik

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Tysklands samtidshistorie

Inneholder 363 artikler: