DAF, tysk nazistisk faglig landsorganisasjon som 1933 avløste de gamle fagforeninger og -forbund og overtok deres eiendom. Karakteren av fagorganisasjon forsvant nesten helt, og den kom mest til å stelle med yrkesopplæring, sosiale tiltak osv. Også arbeidsgiversammenslutninger var medlemmer. Under DAF hørte ferie- og fritidsorganisasjonen Kraft durch Freude. Oppløst ved sammenbruddet 1945. Leder var hele tiden Robert Ley.