Werner von Fritsch, friherre, tysk offiser. Sjef for hæren 1935–38, generaloberst 1936. Ledet oppbyggingen av den nye vernepliktshær. Var motstander av Hitlers ekspansjonsplaner og ble avskjediget 1938 etter en iscenesatt bakvaskelse. Gjeninntrådte i tjeneste som sjef for et artilleriregiment og falt utenfor Warszawa september 1939.