Werner von Blomberg, tysk offiser. Deltok i den første verdenskrig, bl.a. ved generalstaben. Generalmajor 1928, riksvernminister i Hitlers regjering 1933, krigsminister og øverstkommanderende for forsvarsmakten 1935; generalfeltmarskalk 1936. Ledet gjenoppbyggingen av den tyske krigsmakt til februar 1938 da han måtte gå av på grunn av et ikke standsmessig ekteskap. Døde i et amerikansk militærsykehus i Nürnberg.