Prosjektledelse

Prosjektledelse er det å lede et prosjekt. Prosjektledelse er både en aktivitet og et fagfelt. Innen fagfeltet fokuseres det på hvordan kunnskap, ferdigheter, verktøy og teknikker anvendes på prosjektaktiviteter for å imøtekomme prosjektets behov. . Hele artikkelen

Ny artikkel