Prosjektledelse er ledelse og koordinering av innsats for å oppfylle prosjektets mål ved hjelp av tilgjengelige ressurser. Prosjektledelse er både en aktivitet og et fagfelt. Innen fagfeltet fokuseres det på hvordan kunnskap, ferdigheter, verktøy og teknikker anvendes på prosjektaktiviteter for å imøtekomme prosjektets behov. . Hele artikkelen

Ny artikkel