kostnadsestimat - prosjektledelse

Kostnadsestimat er et overslag over hva det vil koste å gjennomføre et prosjekt.

Et kostnadsestimat er en prognose for de totale kostnader for prosjektet. Dette innebærer at alle estimater er en tilnærmet beregning og er beheftet med usikkerhet.

Kostnadsestimatet benyttes til en lønnsomhetsberegning av prosjektet, samt som et grunnlag for oppfølging av kostnadspådraget under gjennomføring av prosjektet.

Estimatklasser

Ethvert prosjekt starter med en grov skisse eller idé som gjennom planlegging detaljeres ut til en endelig definisjon eller beskrivelse av hva som skal være prosjektets resultat. Det er behov for et kostnadsestimat i alle ulike faser av dette arbeidet. Det innebærer at de tidlige estimatene er utarbeidet på tynt og ufullstendig grunnlag, mens de siste estimatene er basert på detaljerte tegninger og spesifikasjoner. Det er vanlig å gruppere disse ulike estimatene i klasser avhengig av når i prosjektets livsløp de er utarbeidet. Til hver klasse kan estimatets nøyaktighet (usikkerhet) anslås. Et estimat i en tidlig fase kan ha en nøyaktighet på 40-50 prosent, mens det siste estimatet før prosjektarbeidet starter gjerne bør ha en nøyaktighet på 5-10 prosent.

Prosjektreserver

Det er vanlig at et kostnadsestimat inneholder reserver. Det er to typer reserver:

  • Uspesifiserte kostnader
  • Uforutsette kostnader

Uspesifiserte kostnader skal dekke ting som erfaringsmessig avdekkes gjennom mer detaljert planlegging. Dette er kostnader som forventes påløpt, men som ikke kan identifiseres på det tidspunktet estimatet utarbeides.

Uforutsette kostnader skal dekke ting som ikke kunne forutses. Dette er kostnader som i utgangspunktet ikke var forventet.

Estimeringsmetoder

Den mest nøyaktige måten å estimere kostnader på er å ta utgangspunkt i detaljerte tegninger og gjøre uavhengig anslag for kostnadene for enkelt arbeidsoppgave. Dette er en omfattende og tidkrevende prosess som ikke kan benyttes for de tidligste estimatene. For tidligestimering benyttes enten relasjonsestimering eller faktorestimering.

Relasjonsestimering tar utgangspunkt i kostnadene for et lignende prosjekt som er ferdigstilt og med kjente kostnader. Disse korrigeres for ulik størrelse eller kapasitet samt for tid og sted for gjennomføring.

Faktorestimering tar utgangspunkt i de største utstyrsenhetene og beregner kostnader for disse. Dersom det er kjent hvor stor prosentandel av de totale kostnader utstyrsenhetene utgjør for den aktuelle typen av prosjekter, kan totale kostnader for prosjektet anslås.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Rolstadås, A., Olsson, N., Johansen, A. & Langlo, J. A. (2014). Praktisk prosjektledelse – fra idé til gevinst. Trondheim: Fagbokforlaget.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg