Prosjektveiviseren er en nettbasert prosjektmodell som er utviklet av Digitaliseringsdirektoratet for gjennomføring av offentlige IT-prosjekter.

Prosjektveiviseren bygger på den britiske modellen PRINCE2 og er i likhet med denne et rammeverk som kan tilpasses ulike prosjektsituasjoner. Selv om den ble utviklet for IT-prosjekter, er den en generell modell som kan brukes for alle typer av prosjekter. Den beskriver virksomhetens overordnede styring av prosjekter basert på faser og kontrollporter (beslutningspunkter). Den angir seks temaer som omtales spesielt for hver fase. I tillegg defineres 13 ulike roller.

I prosjektveiviseren skilles mellom to typer av dokumentasjon. Produktdokumentasjonen beskriver det som prosjektet skal levere. Prosjektdokumentasjonen beskriver hva som er nødvendig for ledelse og styring av prosjektet og omfatter styringsdokumenter, registre og rapporter.

Virksomhetsstyring og prosjektstyring

Prosjektveiviseren er rettet mot

Virksomhetsledelsen kan ha ansvar for en rekke prosjekter og tildeler hvert enkelt prosjektoppdrag. Virksomhetsledelsen oppnevner en prosjekteier som har det overordnede ansvaret for prosjektet på vegne av virksomhetsledelsen. Prosjektleder har det daglige ansvaret for gjennomføring av prosjektet.

I tråd med dette opererer Prosjektveiviseren med tre typer av mål: virksomhetsmål, effektmål og resultatmål.

Faser og beslutningspunkter (kontrollporter)

Prosjektveiviseren er basert på en livsmodell som omfatter både virksomhetsstyring og prosjektstyring. Til sammen inneholder modellen fem faser:

 • Konsept
 • Planlegge
 • Gjennomføre
 • Avslutte
 • Realisere

Den første og den siste tilhører virksomhetsstyringen, mens de tre midterste utgjør prosjektstyringen.

Prosjektveiviseren inneholder en mer detaljert beskrivelse av hver fase hvor også kontrollportene (beslutningspunktene) er angitt. Det er totalt seks beslutningspunkter:

 1. Beslutte oppstart av en konseptfase
 2. Beslutte oppstart av planleggingsfasen
 3. Beslutte overgang til gjennomføringsfasene
 4. Beslutte overgang til avslutningsfasen
 5. Beslutte avslutning av prosjektet
 6. Beslutte videre tiltak for økt gevinstrealisering
Prosjektveiviseren

Prosjektveiviseren er et hjelpemiddel for gjennomføring av prosjekter i en virksomhet. Livsløpsmodellen inneholder seks faser. Den tar utgangspunkt i et behov eller en prosjektidé. Konseptfasen og realiseringsfasen (vist i blått) er en del va virksomhetsstyringen, mens selve leveranseproduksjonen består av tre faser: planlegge, gjennomføre og avslutte. Det er kontrollporter (beslutningspunkter) mellom hver fase (angitt med tall fra 1 til 6).

Temaer

Prosjektveiviseren definerer seks gjennomgående temaer som er felles for alle fasene:

 1. Interessenter – hvordan kan prosjektet få interessentene til å medvirke best mulig til at prosjektet lykkes.
 2. Informasjonssikkerhet og personvern – sikre informasjonen som behandles i prosjektleveransene.
 3. Gevinstrealisering – sørge for at de gevinstene som var forventet av et prosjekt faktisk blir realisert.
 4. Virksomhetsarkitektur – hvordan IT-systemer er bygget opp ved hjelp av komponenter og relasjonene mellom disse.
 5. Usikkerhet – håndtering av usikkerhet som en del av prosjektstyringen.
 6. Anskaffelser – hvordan gjennomføre eventuelle anskaffelser som inngår i prosjektet.

Roller

Prosjektveiviseren opererer med følgende roller i prosjektgjennomføringen:

 • Gevinstansvarlig – overordnet ansvar for realisering av prosjektets gevinster.
 • Interessent – personer og organisasjoner som kan påvirke eller kan vil bli påvirket av prosjektets gjennomføring eller resultater.
 • Leder av utredningsarbeidet – ansvar og myndighet til å lede arbeidet i konseptfasen og levere de nødvendige produktene.
 • Linjeorganisasjonen – basis-organisasjonen hvor prosjektet utgår fra, og som overtar ansvaret for prosjektets leveranser etter at prosjektet er avsluttet.
 • Løsningsarkitekt – ansvar for utvikling av prosjektets løsningsarkitektur.
 • Produkteier – ansvar for omfangsstyring i smidige prosjekter.
 • Prosjektdeltaker – medarbeider i prosjektgruppen.
 • Prosjekteier – overordnet ansvarlig for at prosjektet når sine mål.
 • Prosjektleder – ansvar og myndighet til å lede prosjektet.
 • Prosjektstyre – styringsgruppe oppnevnt av prosjekteier for støtte i utøvelsen av prosjektets eieransvar.
 • Scrumleder – ansvarlig for tilrettelegging av teamets arbeid i smidige utviklingsprosjekter.
 • Virksomhetsarkitekt – ansvar for å utvikle målbilder og handlingsplaner basert på virksomhetsstrategier og overordnede mål.
 • Virksomhetsledelsen – overordnede ledelsen som finansierer og tildeler prosjektoppdraget.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Office of Government Commerce (2010). Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2. London, The Stationary Office

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg