prosjektoppfølging

Gantt-diagram kan benyttes til oppfølging av prosjektets tidsfremdrift. I eksemplet er per utgangen av januar år 1, prosjektering ferdigstilt. Grunnarbeidene ligger litt bak planen, mens byggearbeidene har startet tidlig og ligger litt foran planen. Innredning er ikke påbegynt.

Tidsoppfølging
Lisens: CC BY SA 3.0

Artikkelstart

Prosjektoppfølging er kontroll av hvordan et prosjekts fremdrift samsvarer med prosjektplanen (prosjektoppfølgingsreferansen). Prosjektoppfølging er en del av prosjektstyring og inngår i prosjektets styringssløyfe.

Oppfølging av styringsparametre

Oppfølging gjøres for alle de tre styringsparameterne: arbeidsomfang, tid og kostnader.

Arbeidsomfang (volum)

Oppfølging av hvor mye arbeid som er utført baseres på en måling eller vurdering av fremdrift. Fremdrift angis gjerne som en prosentandel av den totale arbeidsmengden.

Tid

Den vanligste måten å følge opp prosjektet i forhold til tidsplanen er ved hjelp av Gantt-diagram. I Gantt-diagrammet markeres en aktivitets varighet med en horisontal strek. Hvor langt aktiviteten er kommet kan angis med en tykk strek. En vertikal strek viser dagens dato. Det blir da enkelt å danne seg et bilde av hvilke aktiviteter som er forsinket, foran plan eller på plan.

Hvor langt aktiviteten er kommet angis på grunnlag av målt eller vurdert fremdrift.

Kostnader

Kostnadsestimatet danner utgangspunkt for kostnadsoppfølging. Påløpte kostnader registreres i henhold til prosjektets WBS (oversikt over arbeidsoppgaver) og kontoplan. Avvik mellom estimatet og registrerte kostnader analyseres, og det utarbeides gjerne en prognose for sluttkostnad.

På grunnlag av prognosen kan det være aktuelt å oppdatere kontrollestimatet (del av gjeldende prosjektoppfølgingsreferanse) og disponere noen av prosjektreservene (uspesifisert eller uforutsett).

Oppfølgingsdiagram

Under gjennomføring av prosjektet benyttes gjerne et prosjektoppfølgingsdiagram for å angi prosjektets status. Det viser arbeidsomfang (volum) over tid for planlagt, faktisk og inntjent verdi. Arbeidsomfanget kan angis i arbeidstimer eller pengeverdi.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Andersen, E. S. (2018). Prosjektledelse – et organisasjonsperspektiv. Oslo: Fagbokforlaget.
  • Jessen, S. A. (2008). Mer effektivt prosjektarbeid. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Karlsen, J. T. (2017). Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Kolltveit, B. J. & Reve, T. (1999). Prosjekt – organisering, ledelse og gjennomføring. Oslo: Tano Aschehoug.
  • Rolstadås, A., Olsson, N., Johansen, A. & Langlo, J. A. (2020). Praktisk prosjektledelse – fra idé til gevinst. 2. utgave. Trondheim: Fagbokforlaget.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg