prosjektevaluering

Prosjektevaluering, en systematisk og objektiv evaluering av en prosjektprosess eller et prosjektresultat.

Formålet med en evaluering av prosjektprosessen er å sikre en tilstrekkelig god ledelses- og gjennomføringsprosess. Verktøy for dette er ulike metoder for prestasjonsmåling, sjekklister, SWOT-analyse, og lignende.

Formålet med en evaluering av prosjektresultatet er todelt:

  1. vurdere i hvilken grad prosjektmål er innfridd
  2. velge mellom ulike alternativer

Vurdering av måloppfyllelse

En vurdering av i hvilken grad prosjektets mål er innfridd, kan gjøres ved ulike milepæler underveis i prosjektet. Det gjøres alltid etter at prosjektet er avsluttet for å bestemme prosjektets suksessgrad. For denne vurderingen benyttes på forhånd definerte suksesskriterier.

Valg mellom alternativer

Valg mellom ulike alternativer skjer i ulike faser av prosjektet både før start (i identifiseringsfasen) og underveis (i definering- og gjennomføringsfasen).

Valg mellom alternativer før oppstart vil i realiteten være valg av hvilket prosjekt som skal gjennomføres. Det er vanlig at det etableres en rekke vurderingskriterier, og at hvert alternativ vurderes i forhold til disse. Vanlige kriterier er knyttet til lønnsomhet, nytteverdi, risiko eller kvalitet.

Valg mellom alternativer under gjennomføring av prosjektet, kan være knyttet til valg mellom alternative løsninger, valg av leverandører, og lignende. Ved hver kontrollport foretas et valg om å gå videre eller ikke.

Evalueringsmetoder

Vi skiller mellom direkte og kriteriebaserte evalueringsmetoder. De direkte metodene foretar en direkte vurdering av alternativer mot hverandre eller hver for seg. Vurderingen vil ofte være basert på erfaring, intuisjon eller tro.

De kriteriebaserte metodene benytter mer enn ett kriterium for valg. Alternativene vurderes opp mot disse kriteriene. Vurderingene gjøres på bakgrunn av en evalueringsskala og angis ofte i poeng eller på annen kvantitativ måte. De enkelte kriterier kan ha ulik betydning for totalvurderingen, og det kan derfor være aktuelt å benytte et vekttall for hvert kriterium. Poengtallet multipliseres med vekttallet for hvert kriterium. Totalvurderingen oppnås ved å summere alle disse.

Kriteriene kan være subjektive eller objektive. Evaluering basert på subjektive kriterier benytter gjerne sjekklister, parvis rangering, poengtavler, og lignende. De vanligste objektive evalueringene er lønnsomhetsanalyser som nåverdi, internrente og egenkapitalbehov.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Jessen, S. A. (2008). Mer effektivt prosjektarbeid. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Rolstadås, A., Olsson, N., Johansen, A. & Langlo, J. A. (2014). Praktisk prosjektledelse – fra idé til gevinst. Trondheim: Fagbokforlaget.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg