Relasjonskontrakt er en type kontrakt som skal skape en god relasjon mellom byggherre og leverandør gjennom samhandling. Kontrakten inneholder egne tilleggsbestemmelser for å sikre samhandling.

Kontrakt er innenfor bygg og anlegg dokumenter som benyttes ved anskaffelser av varer og tjenester. De angir hva en leveranse skal omfatte og hvordan leverandøren skal kompenseres.

Motivasjonen for å bruke en relasjonskontrakt er å redusere kostnader og/eller øke verdien av prosjektet. Relasjonskontrakt er et positivt ladet begrep for mange, men det er ingen automatikk i at relasjonskontrakter gir reduserte kostnader eller økt verdi.

Det er ingen tilleggsbestemmelser som er brukt i alle relasjonskontrakter, men noen er hyppigere brukt enn andre.

Relasjonskontrakter kan gjelde samhandling i et prosjekt eller strategisk samhandling over flere prosjekter.

Tilleggsbestemmelser

Eksempler på tilleggsbestemmelser er oppstartsamling, tidlig involvering av leverandør og funksjonsbeskrivelser.

Partene kan benytte en oppstartsamling til å bli kjent med prosjektet og hverandre. Oppstartsamlingen kan også benyttes til å gå gjennom prosjektet for å se om det er mulig å redusere kostnader eller øke verdi før oppstart.

Tidlig involvering av leverandør innebærer at leverandøren deltar i prosjektet før alle planer for prosjektgjennomføringen med hensyn til arbeidsomfang, tid og kostnad er låst. Tidlig involvering kan skje gjennom totalentreprise som omfatter både prosjektering og gjennomføring.

Funksjonsbeskrivelser åpner for samhandling ved at leverandøren får velge mellom de alternative løsningene som tilfredsstiller de beskrevne funksjonene.

Samhandling i et prosjekt

Samhandling i et prosjekt kan skje gjennom en relasjonskontrakt. Etter leveransen går partene til hver sitt. Leverandøren stiller på lik linje med konkurrerende leverandører ved neste anskaffelse.

Relasjonskontrakt er uegnet i et bygg- og anleggsprosjekt der en part har vesentlig mer informasjon enn den andre parten om hvordan prosjektet skal gjennomføres og hva det skal levere.

Strategisk samhandling

Partene i et prosjekt kan ha en eksplisitt eller implisitt opsjon på gjentatt samhandling i nye prosjekter. Strategisk samhandling er mulig for offentlige bestillere, men de må forholde seg til prinsippene i Lov om offentlige anskaffelser om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.

Strategisk samhandling forutsetter normalt at partene ser seg bedre tjent med å fortsette samhandlingen fremfor å avbryte den. Prestasjonsmålinger kan ligge til grunn for vurderinger av tjenligheten av strategisk samhandling.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Lædre, O., (2006). Valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt, Trondheim: NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport.
  • Rolstadås, A., Olsson, N., Johansen, A. & Langlo, J. A. (2020). Praktisk prosjektledelse – fra idé til gevinst. 2. utgave. Trondheim: Fagbokforlaget.
  • Kolltveit, B. J., Lereim, J. & Reve, T. (2009). Prosjekt – organisering, ledelse og gjennomføring. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Tadayon, A., Wondimu, P.A., Klakegg, O.J., Andersen, B. & Lædre, O. (2020). Samspill i bygg- og anleggsprosjekter. Teori og Praksis. I Lædre, O. (red.). Kontraktstrategi – en antologi. Ex ante akademisk forlag, Trondheim.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg