prosjektoppfølgingsdiagram

Et prosjektoppfølgingsdiagram inneholder tre kurver som viser planlagt, faktisk og inntjent verdi for arbeidsomfang på oppfølgingstidpunktet. Ved hjelp av disse tre kurvene kan ressursavvik, volumavvik og kostnadsavvik avleses.

Prosjektoppfølgingsdiagram
Lisens: CC BY SA 3.0

Artikkelstart

Et prosjektoppfølgingsdiagram er et diagram som kontrollerer hvordan fremdrift og forbruk av ressurser samsvarer med prosjektplanen i et prosjekt.

På diagrammets vertikale akse angis arbeidsomfang (volum) enten i pengeverdi (kostnader) eller arbeidstimer. Den horisontale aksen angir tid.

Diagrammet inneholder tre kurver:

  • Planlagt verdi som viser totalt (akkumulert) planlagt arbeidsomfang på det aktuelle tidspunkt
  • Faktisk verdi som viser hva som faktisk er benyttet av ressurser (påløpte kostnader eller arbeidstimer) på det aktuelle tidspunkt
  • Inntjent verdi som uttrykker hva som er utført av arbeid på det aktuelle tidspunkt

Inntjent verdi er den estimerte verdien av det arbeid som faktisk er utført. Den faktiske verdien viser hva det har kostet, mens planlagt verdi viser estimatverdien for det arbeid som var planlagt utført på oppfølgingstidpunktet.

Differansen mellom planlagt og faktisk verdi viser avvik mellom plan og virkelighet med hensyn til tilførte ressurser. Differansen mellom planlagt og inntjent verdi viser avvik i mengde utført arbeid i forhold til plan. Differansen mellom faktisk og inntjent verdi utgjør det totale kostnadsavviket.

Produktivitet og avvik i arbeidsomfang

I tilknytning til oppfølgingsdiagrammet er det to størrelser som kan beregnes:

  • Produktivitet (forholdet mellom inntjent og faktisk verdi) som angir om arbeidet krever mer eller mindre ressurser (kostnader eller arbeidstimer) enn det som lå til grunn for estimatet (planen). Høy produktivitet angir at det brukes mindre ressurser.
  • Avvik i arbeidsomfang (differansen mellom inntjent og planlagt verdi) som viser avvik i mengde faktisk utført arbeid i forhold til planen.

Prosjektstatus

Oppfølgingsdiagrammet kan benyttes til å si noe om prosjektets status. Forlenges kurvene for faktisk og inntjent verdi frem til sluttidspunkt, gir det en prognose for eventuell overskridelse av tid eller kostnader.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Karlsen, J. T. (2017). Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforlaget
  • Rolstadås, A., Olsson, N., Johansen, A. & Langlo, J. A. (2020). Praktisk prosjektledelse – fra idé til gevinst. 2. utgave. Trondheim: Fagbokforlaget.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg