Matriseorganisasjon
En matriseorganisasjon har to dimensjoner. I dette eksemplet har direktøren ansvar for tre fagavdelinger (produktutvikling, produksjon og salg) samt tre prosjekter. Medarbeider P2 er allokert til prosjektene A og C. P2 er fast ansatt i produktutviklingsavdelingen og rapporterer til leder for denne. Samtidig arbeider P2 med to prosjekter og rapporterer for disse til prosjektleder for henholdsvis prosjekt A og C.
Matriseorganisasjon
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Matriseorganisasjon er en organisasjonsstruktur hvor ansvarslinjene går i minst to retninger. En medarbeider i en matriseorganisasjon rapporterer derfor i minst to retninger. En leder deler autoritet overfor en underordnet med minst én annen leder.

Matrisen har to dimensjoner der hver dimensjon er en organisasjonsstruktur. Typisk er den ene dimensjonen en fast linjeorganisasjon med en funksjonell inndeling i divisjoner og/eller avdelinger med ledere på forskjellige nivåer. Den andre dimensjonen kan være inndelt etter produktansvarsområder, markedsområder, prosjekter liknende.

Matriseorganisering er en vanlig organisasjonsform for mindre og mellomstore prosjekter. Hvert prosjekt utgjør da en midlertidig organisasjon. En medarbeider kan ha en tilknytning i den faste linjeorganisasjonen og samtidig være allokert til ett eller flere prosjekter.

Matriseorganisering tillater deling av ressurser med spesialkompetanse på tvers av prosjekter. Dette gir åpne kommunikasjonskanaler og fremmer samarbeid på tvers. Ulempen med organisasjonsformen ligger i den delte autoriteten. Det kan oppstå prioriteringskonflikter om arbeidsoppgaver i de ulike prosjektene en medarbeider er allokert til.

Tre typer av matriseorganisering

I prosjekter med matriseorganisering er det tre varianter avhengig av hvordan prosjektledelsen utøves:

  • Svak matrise – det er ikke utpekt noen prosjektleder, og prosjektgruppen har felles ansvar for koordinering og ledelse.
  • Balansert matrise – en av prosjektgruppens medlemmer fungerer som prosjektleder.
  • Sterk matrise – det er en egen fagavdeling for prosjektledelse med profesjonelle prosjektledere som allokeres til de ulike prosjektene.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Jacobsen, D. I., Thorsvik, J. T. (2019). Hvordan organisasjoner fungerer. 5. utgave. Bergen: Fagbokforlaget.
  • Karlsen, J. T. (2017). Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Kolltveit, B. J. & Reve, T. (1999). Prosjekt – organisering, ledelse og gjennomføring. Oslo: Tano Aschehoug.
  • Rolstadås, A., Johansen, A., Olsson, N., og Langlo, J. A. (2023). Praktisk prosjektledelse – fra idé til gevinst, 3. utgave. Trondheim: Fagbokforlaget.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg