anskaffelser (prosjektledelse)

Artikkelstart

Anskaffelser er innen prosjektledelse aktivitet med sikte på å dekke prosjektets behov for varer og tjenester.

Varer og tjenester omfatter bygg, anlegg, utstyr, materialer, halvfabrikata, prosjekteringsarbeider, konsulenttjenester, og så videre. Anskaffelser innebærer at det er en ekstern part som yter en leveranse til prosjektet.

Anskaffelser kan skje i form av en bestilling eller en kontrakt.

Bestilling (innkjøpsordre) benyttes ved leveranse av standard varer eller tjenester (innkjøp), det vil si varer eller tjenester som ikke er produsert spesielt for prosjektet. Ved anskaffelse av varer eller tjenester som er spesielt tilpasset eller utformet for prosjektet, benyttes gjerne en kontrakt. Dette er en avtale mellom mottaker (kunde) og leverandør med en beskrivelse av hva leveransen skal inneholde, hvordan den skal følges opp samt hvordan den skal kompenseres (pris).

Kontrakter

En kontrakt defineres blant annet ved to dokumenter:

  • kontraktsformat som angir hva leveransen skal omfatte
  • prisformat som angir hvordan leverandøren(e) skal kompenseres

Ulike bransjer har gjerne sine egne varianter av disse dokumentene. Innen privat sektor finnes det kontrakter for blant andre bygg og anlegg, IKT-sektoren og olje- og gass-sektoren. Innenfor det offentlige har Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) egne anskaffelsesopplegg for ulike typer av varer og tjenester.

Anskaffelsesprosessen

Ved bestilling benyttes gjerne en innkjøpsordre for anskaffelser.

Ved kontrakter er det to varianter:

Hvis det innhentes tilbud, kan partene forhandle om pris og innhold.

Anbud leveres gjerne i lukket konvolutt og åpnes ved fristens utløp. Det kan ikke forhandles om pris eller innhold, men leverandør kan stille oppklaringsspørsmål under arbeidet med anbudet. Svaret på slike spørsmål gis til alle anbydere for å sikre mest mulig rettferdig konkurranse.

Mottaker evaluerer mottatte tilbud eller anbud ut fra gitte kriterier og velger leverandør.

Både tilbud og anbud kan være åpne eller lukkede. Ved åpne tilbud og anbud, kan alle som ønsker det, levere tilbud eller anbud. Invitasjon blir gjerne kunngjort i dagspressen og på ulike hjemmesider. Ved lukkede tilbud eller anbud, settes det opp en liste over leverandører som får en invitasjon til å levere tilbud eller anbud.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Karlsen, J. T. (2017). Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Kolltveit, B. J. & Reve, T. (1999). Prosjekt – organisering, ledelse og gjennomføring. Oslo: Tano Aschehoug.
  • Lædre, O., 2006. Valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt, Trondheim: NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport.
  • Rolstadås, A., Olsson, N., Johansen, A. & Langlo, J. A. (2020). Praktisk prosjektledelse – fra idé til gevinst. 2. utgave. Trondheim: Fagbokforlaget.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg