prestasjonsmåling (prosjektledelse)

Artikkelstart

Prestasjonsmåling, løpende oppfølging av nøkkelparametre underveis i et prosjekt for å avdekke mulige problemer eller god praksis som må videreføres.

Prestasjonsmåling som et verktøy for å identifisere behov for forbedringer og stimulere ønsket adferd er velkjent fra bransjer der arbeids- eller forretningsprosesser repeteres et stort antall ganger og der små forbedringer kan gi stor kumulativ effekt. I prosjekter, som per definisjon er unike tiltak, har slik måling vært mindre utbredt da oppgaver og prosesser er skreddersydde den enkelte prosjekt. I stedet har man anvendt ulike tilnærminger til å vurdere et prosjekts modenhet for å igangsettes eller vurdere dets gjennomføring og effekt i etterkant.

Etter hvert har det blitt utviklet tilnærminger og verktøy for mer løpende prestasjonsmåling gjennom et prosjekts varighet. For dette har man utnyttet forskning som har avdekket fellesnevnere på tvers av mange typer prosjekter om beste praksis som bidrar til et vellykket prosjekt eller som kan føre til et mislykket prosjekt ved fravær av disse.

Formålet med slik løpende prestasjonsmåling er dels å fremskaffe data og informasjon prosjektteamet kan benytte for å reflektere over prosjektets arbeidsmåter og resultater og dels identifisere konkrete styrker og svakheter ved prosjektet, slik at man sørger for at god praksis opprettholdes og svake sider forbedres.

Verktøy for prestasjonsmåling av prosjekter

Tilnærminger til og mer konkrete verktøy for slik prestasjonsmåling har blitt utviklet både av forskningsmiljøer, interesseorganisasjoner og virksomheter. I Storbritannia har f.eks. Constructing Excellence utviklet et verktøy kalt SmartSite KPIs og i Danmark finnes verktøyet BYGGE RATING tilbudt av Byggeriets Evaluerings Center.

I de senere år har det i Norge gjennom Bygg21 blitt samfinansiert et arbeid for å oversette og tilpasse verktøyet CII 10-10, utviklet Construction Industry Institute (CII), til norske forhold. Dette verktøyet tilbys norske virksomheter gjennom foreningen Nordic 10-10 og finnes i versjoner tilpasset tre ulike prosjekttyper (bygg, infrastruktur og industri/olje og gass). Verktøynavnet 10-10 refererer til at hvert prosjekt måles gjennom 10 såkalte innsatsfaktorer (som er forhold som man fra empirisk forskning vet har stor påvirkning på prosjektets suksess) og inntil 10 resultatindikatorer (som er kvantitative størrelser som sier noe om prosjektets resultater).

Verktøyet er utviklet for å gi et bilde av hele prosjektprosessen, ved at man kan gjennomføre måling underveis i eller ved avslutningen av fem ulike prosjektfaser, og kan benyttes av byggherrer, entreprenører samt rådgivere eller arkitekter. Rapporten fra CII 10-10 brukes som grunnlag for en debriefing i prosjektteamet, som er fokusert på å finne årsaker til problemer eller svak score og definere forbedringspunkter og forbedringsaksjoner. Virksomheter som legger inn flere prosjekter kan utnytte resultatene for porteføljen av prosjekter til å utføre analyser på tvers av prosjektene. Funn fra slike analyser kan benyttes til porteføljestyring, forbedringsarbeid i virksomheten, planlegging av opplæring, som underlag i medarbeidersamtaler, med mer.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Landet, Rannveig R., Langlo, Jan Alexander, Andersen, Bjørn, Bakken, Siri og Karud, Ole Jørgen (2014). Prestasjonsmåling i norsk BAE-næring, Rapport til Direktoratet for byggkvalitet og Bygg21
  • Andersen Bjørn og Pettersen, Per-Gaute (1995). Benchmarking – en praktisk håndbok. Oslo: Tano Forlag
  • Andersen, Bjørn og Fagerhaug, Tom (2001). Performance Measurement Explained: Designing and Implementing your State-of-the-Art System. Milwaukee, Wisconsin: ASQ Quality Press

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg